قدرت های پنهان!
ما قدرت خیلی چیزها رو دست کم می گیریم. شاید  دوست داریم که دست کم بگیریم یا شایدم عادت کردیم که دست کم بگیریم، شاید... شاید... شاید...
شاید باید بیشتر حواسمون باشه به آدم های دور و برمون. به نوشته ها و کتاب هایی که می خونیم و فیلم هایی که می بینیم و خیلی چیزهای دیگه. ممکنه حتی بدون این که خودمون بخوایم یا متوجه باشیم؛ شبیه کسی بشیم که دوستش داریم و یا حتی دوستش نداریم یا اونقدر تحت تاثیر قرار بگیریم که اون قسمت از خود خوبمون رو که نباید،فراموش کنیم...

موضوعات: خودم نوشت ،
[ دوشنبه 3 مهر 1396 ] [ ساعت 11 و 00 دقیقه و 21 ثانیه ] [ مهناز ] [ نظرات () ]


پشتیبانی