تبلیغات
دلتنگی های ناتمام من - احمد شاه/ سید احمد حسینی
احمد شاه/ سید احمد حسینی
کتاب مجموعه غزل متنه! فکر می کنم به این معنیه که قالب اشعار غزله ولی شکل نوشتاریش به شکل غزل نیست! به شکل شعر نو نوشته شده! مثل چند تا کتاب دیگه ی این نویسنده.
فهرست کتاب شامل شش دفتره ولی این وسط دفتر سوم گم شده انگار!!!!! 
 فقط چند تا شعر و اکثرا بیتش به دلم نشست.
ولی راستش دقیقا متوجه نشدم چرا اسم کتاب شده احمد شاه! کسی می دونه آیا؟!!
اعتراف می کنم اسم و طرح جلد کتابهای این نویسنده بسیار برام جالب و خاصه و برای همین ترغیب میشم بخونمشونهمین طور کوتاه بودن اشعار! و گاها ترکیب و تخیلات جالبش!
صفحه ی تقدیمش هم متفاوت بود.
از اونجایی که عکسش رو به این شکل نیافتم مجبور شدم خودم عکس بگیرم.
طرح جلد کتاب مثل همیشه دوست داشتنی بود. قشنگ دقت کنید بهش!

- مانند سربازی 
که در دستش زنی مرده است
بین قشون آخرین سردار خوابیدم

موضوعات: معرفی کتاب ،
[ جمعه 29 دی 1396 ] [ ساعت 17 و 15 دقیقه و 47 ثانیه ] [ مهناز ] [ نظرات () ]


پشتیبانی