و انگار تمامی ندارد!
سیگار پشت سیگار...!!!
یک رویای پردود...!!!
احیانا رویاهای کسی با خواب های من جابه جا نشده؟!!!!!!!!!!!

موضوعات: خودم نوشت ،
برچسب ها: خواب ، رویا ، کابوس ،
[ چهارشنبه 12 مهر 1396 ] [ ساعت 18 و 53 دقیقه و 38 ثانیه ] [ مهناز ] [ نظرات () ]
و این رویاهای عجیب و غریبِ ادامه دار!
مهناز فرشته ی مرگ تو رو برای من انتخاب کرده...!!!!

+ :||||||||||||||

موضوعات: خودم نوشت ،
[ شنبه 1 مهر 1396 ] [ ساعت 10 و 10 دقیقه و 30 ثانیه ] [ مهناز ] [ نظرات () ]
خوابهای مفهوم!!!
بهم گفت: ازم پرسیده تو اگه عاشق بشی شبیه چی میشی؟چه شکلی می شی؟ 
با حسادت نگاش کردم.
روشو برگردوند. داشتم با خودم زمزمه می کردم که من اگه عاشق بشم شبیه لبخند میشم؛
اصلا خود خود لبخند میشم...!

موضوعات: خودم نوشت ،
برچسب ها: خواب ، رویا ،
[ یکشنبه 25 تیر 1396 ] [ ساعت 13 و 05 دقیقه و 33 ثانیه ] [ مهناز ] [ نظرات () ]


پشتیبانی